ŠPONGIA 2020

Súťaž ŠPONGIA sa zameriava na programovanie počítačových hier pre študentov základných a stredných škôl. Súťažiaci majú 17 dní, aby na zadanú tému spravili najlepšiu hru, akú dokážu. I napriek prechodu škôl na dištančnú formu výučby, sa organizátori rozhodli súťaž zorganizovať aj v tomto roku – formou video prezentácie. Neprerušili tak sériu súťažných kôl. Súťažiaci sa teda mohli zapojiť už do poradia 15. ročníka. Tento rok bola téma „pandémia“. Mnohí to čakali a mnohých to odradilo, každopádne téma bola natoľko zaujímavá, že tento rok sa do súťaže zapojil najväčší počet súťažiacich v histórii súťaže.

Dňa 16.11.2020 prebehla online prezentácia, kde desiatky žiakov prezentovalo svoje projekty. Veľký počet súťažiacich spôsobil, že prezentovanie prebiehalo od rána až do podvečera. Avšak vďaka tomu, že išlo o streamovanie cez Zoom, mohli sa prezentovania zúčastniť aj ľudia nežijúci v Bratislave. Takto sme mnohí naživo sledovali obhajobu našich dvoch súťažných tímov.

Hoci je súťaž ŠPONGIA veľmi dobrá (zaujímavá téma, dobré pravidlá, vtipné ceny atď.), opäť sa porota predviedla v neobjektívnom hodnotení. Áno, mnoho vecí sa dá porovnať len subjektívne (napr. či je hrateľnosť dobrá alebo zlá), ale porota opäť nespravodlivo ohodnotila aj merateľné kategórie (grafika, promo, technická náročnosť a pod.). Chápeme, že porotcovia chceli motivovať mladších žiakov tím, že ich umiestnili na popredné miesta, ale zároveň tým demotivovali mnohých iných, ktorí videli očividné nadržiavanie. Hoci je človek z minulých rokov poučený a pripravený, vždy ho to veľmi zabolí, keď niečo také zažije. Prvý náš tým teda skončil v prvej polovici a druhý tesne na začiatku druhej. Prvé tri miesta obsadili opäť tí istý žiaci a do prvej polovice sa dostali aj projekty, ktoré sa porote nepodarilo pustiť. K hodnoteniu viac netreba dodať, keďže ide o výsmech v inak veľmi dobrej súťaži. Dúfame, že to našich žiakov veľmi neznechutí a o rok sa pokúsia opäť popasovať s touto súťažou. Koniec koncov nejde o ceny či uznanie, ale o získanie skúsenosti a zabavenie sa.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.