Súťaž 3D tlač

Minulý rok sa uskutočnilo krajské kolo 3D tlač, ktorú vyhral za Žilinský kraj náš žiak Tomáš Hodas. Bohužiaľ pandémia prekazila realizáciu celoslovenského kola, takže sa zdalo, že súťaž bude kompletne zrušená. Prešlo veľa času, maturanti opustili strednú školu, žiaci odišli na prázdniny a napokon začal nový školský rok. Organizátori súťaže však nezabudli na súťažiacich, a tak sa nedávno rozhodli dokončiť tretí ročník dištančnou formou. Po niekoľkých týždňoch ladenia online formy nakoniec stanovili dátum finálneho kola.

Dňa 28.10.2020 sa žiaci z celého Slovenska pripojili na online stream a pomocou špeciálneho softvéru (VPN + screen share) zazdieľali svoje počítače. Toto riešenie nebolo ideálne, lebo 3D modelovanie vyžaduje veľký výpočtový a grafický výkon, ktorý daný softvér výrazne znižoval. Ďalšou veľkou prekážkou, ktorú museli súťažiaci prekonať, bolo vymodelovanie trojrozmerného modelu Pagody. Hotový model musel spĺňať kritéria nutné pre vytlačenie na 3D tlačiarni. Každý, kto modeluje 3D vie, že namodelovať previsy pod úroveň hladiny nie je jednoduché. Súťažiaci sa teda s touto výzvou pasovali 4 hodiny. Tí, ktorí chceli získať špeciálne body, mohli domodelovať ešte stíhačku F-16, za čo získali ďalšie body. Náš žiak skončil v súťaži 3D tlač na 6. mieste. Či išlo o náročný model, alebo to súviselo s technikou nikto nevie, každopádne dal do toho maximum a aj snaha sa cení.

Súťaž asi bude pokračovať aj o rok, a tak už teraz vyzývame všetkých, ktorí radi modelujú alebo 3D tlačia, aby sa začali pripravovať.