ZENIT - STROJÁRSTVO - kategórie A a C

ZRUČNOSŤ ELÁN NÁPADITOSŤ INICIATÍVA TVORIVOSŤ  dňa 13.10. 2020 preukázali žiaci pod odborným vedením Ing. Vojtkovej Anny a Ing. Hlavatej Janky v školskom kole  súťaže. Spolu sa zúčastnilo 20 žiakov.


Do krajského kola postupujú víťazi:
v kategórii A:
1.miesto Poliak Juraj zo IV.AS
2.miesto Poliak Peter zo IV.AS
3.miesto Dubovický Martin zo IV.AS

v kategórii C  PROGRAMOVANIE CNC:
1. miesto Boris Kolenčík zo IV.AS
2. miesto Radoslav Ondák zo IV.AS
3. miesto Boris Kolenčík zo IV.AS

Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa zdaru v ďalšej reprezentácii našej školy.