Informácie pre žiakov 1. ročníka

PrílohaVeľkosť
Oznamenie-ziaci-1-rocníka.pdf68.07 KB
Pokyn_RS_na_SK_R_20_21.pdf54.61 KB
Priloha-4.pdf48.12 KB
Priloha-5.pdf37.83 KB
zoznam isic423.05 KB

Žiaci 1. ročníka, ktorí uhradili ISIC kartu do prvého termínu (a sú v zozname) si ju môžu prevziať 2.9.2020

vo vestibule školy od 10:00hod. (čas bude upresnený podľa aktuálnej situácie),

alebo im bude odovzdaná 3.9.2020 počas triednickej hodiny.

Nezabudnite si priniesť vyplnenú a podpísanú prihlášku spolu s fotografiou!!!