Návšteva parlamentu Bratislava

Dňa 13.2. 2020 sa žiaci 1.AE,  2. AL zúčastnili návštevy Národnej rady SR. V sprievode pracovníka NR SR pána Laurenčíka sme si pozreli vnútorné priestory parlamentu. Dokonca sa nám podarilo odfotiť sa aj s pánom Matovičom.

Hneď vo vestibule upriamil na nás svoj pohľad človek, ktorému náš národ vďačí za veľa, Štefánik. Prehliadku sme začali vo vestibule pri štátnych symboloch avšak  jeden z nich chýbal, a to štátna pečať, ktorá má svoje miesto v prezidentskom paláci.
Na prvom poschodí sme si pozreli olejomaľby na dreve od slovenského autora pána Albína Brunovského. Následne sme sa presunuli na balkón do rokovacej sály.
Veľmi zaujímavá a pútava bola prednáška pani PhDr. Kittlerovej, ktorú by sa dalo počúvať aj celý deň. Oslovila všetkých našich študentov.

Po prehliadke Parlamentu sme sa presunuli do rokovacej miestnosti, kde žiaci mali možnosť klásť otázky súvisiace s  činnosťou parlamentu, poslancov a tak  sa dozvedieť rôzne zaujímavé informácie zo života parlamentu.

Veľmi zaujímavá sa žiakom zdala prehliadka podzemnými chodbami pod parlamentom, kde sme sa výnimočne dostali. Po návšteve parlamentu sme sa prešli aj po nádvorí Bratislavského hradu a vychutnali si výhľad na naše hlavné mesto.

Pedagogický dozor na exkurzii vykonávali Mgr. Michaela Vlčková,
Ing. Lenka Mravcová a Mgr Andrea Belancová.