Naša pomoc nemocnici

Aj naša škola sa snaží pomôcť v tejto ťažkej situácií. Vďaka IT akadémie sme sa zapojili do charitatívnej akcie s názvom POMÔŽ NEMOCNICI. Pomocou 3D tlačiarne tlačíme ochranné štíty pre nemocniční personál a zdravotnícke zariadenia.
Viac informácií o akcií je na stránke https://pomoznemocnici.sk.