Súťaž 3D TLAČ

Dňa 18.02.2020 sa uskutočnilo na našej škole školské kolo súťaže 3D TLAČ. Išlo v poradí už o tretí ročník, čo nasvedčuje obľúbenosti tejto súťaže. Základom súťaže je 3D modelovanie, čo je oblasť, ktorej sa nevenujú len naši žiaci odborov strojárstvo a mechatronika, ale mnoho ďalších žiakov v rámci ich voľného času. Niektorí modelujú objekty do hier, iný vytvárajú animácie, či 3D snímky. Avšak vďaka možnosti vytlačiť si svoj 3D model vďaka technológii 3D tlače, vznikla nová oblasť. Žiaci si tvoria množstvo 3D objektov a následne ich tlačia ako komponenty pre svoje projekty. Práve pre takýchto žiakov bola súťaž určená, keďže okrem modelovania hodnotila i požiadavky 3D tlače.

I napriek osloveniu žiakov zo štyroch tried, školského kola sa zúčastnilo len 5 žiakov. Išlo o žiakov 3. a 4 .ročníka odboru mechatronika. Títo žiaci mali v stanovenom čase vymodelovať a zoptimalizovať pre tlač, 3D model Eiffelovej veže. Ako podklad dostali patentové výkresy, z ktorých následne museli jednotlivé časti prepočítať do mierky 1:480. Tlačený model mal mať teda rozmer 260x260x675 mm. Keďže úlohou žiakov bolo taktiež optimalizovať model pre tlač na tlačiarni s pracovnou plochou 250x235x165 mm, museli model rozdeliť na viacero častí a navrhnúť ho tak, aby sa jeho jednotlivé časti dali navzájom pospájať bez lepidla (len za pomoci mechanických prvkov). Tento rok išlo o naozaj veľmi náročnú tému, takže fakt, že nikto nestihol vymodelovať kompletný model je pochopiteľný.

Vďaka šikovnosti a vytrvalosti získal T. Hodas najviac bodov, čo ho posunulo na krajské kolo. Jeho prácu teraz bude hodnotiť celoslovenská komisia a v prípade, že ju uzná ako najlepšiu spomedzi všetkých súťažiacich v Žilinskom kraji, postúpi na celoslovenské kolo. Držme mu teda spoločne palce nie len v krajskom kole, ale v prípade postupu najmä v tom celoslovenskom.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.