Prednáška p. Neupauera

Dňa 20. 02. 2020 sa žiaci 4. ročníka a niektorí žiaci 3. ročníka zúčastnili zaujímavej a poučnej prednášky Mgr. Františka Neupauera, PhD. o totalitných režimoch. Študenti sa dozvedeli množstvo nových informácií o viacerých prenasledovaných ľuďoch v totalitných režimoch, spoznali príbeh p. Dobiáša, viac sa dozvedeli o S. Krčmérym...

P. Neupauer niekoľkokrát zdôraznil, že treba vidieť do hĺbky vecí a tie sa nám potom zrazu mnohokrát ukážu v úplne inom svetle. Okrem tohto niekoľkokrát zaznelo slovo strach, ktoré je tak príznačné pre všetky totalitné režimy. Po prednáške nasledovala beseda, ktorá bola pre študentov obrovským prínosom. Študenti hodnotili celú akciu veľmi pozitívne.