Inšpirácie k podnikaniu

Dňa 19. 2. 2020 sa na pôde našej školy v spolupráci s OZ Cesty k podnikaniu uskutočnilo podujatie s názvom „Inšpirácie k podnikaniu“

Sme veľmi radi, že pozvanie prijal prof. Ing. Ján Košturiak, PhD., spoluzakladateľ spoločnosti IPA Slovakia, poradca a kauč v oblasti inovácií, strategického manažmentu, organizácie podniku a priemyselného inžinierstva. Je autorom a spoluautorom viacerých kníh, realizuje sa aj v charitatívnej oblasti a pomáha ľuďom bez domova. Akciu otvorila práve jeho prednáška s názvom „Sme podnikatelia s talentami“, v ktorej študentom priblížil známych aj menej známych podnikateľov z Kysúc a Slovenska. Na príkladoch konkrétnych ľudí ukázal, že ak človek v sebe rozpozná talent a je ochotný spojiť ho s tvrdou prácou a disciplínou, je možné aj na „malom“ Slovensku spraviť veľké veci, inovácie s medzinárodným významom a prínosom.

Po skončení prednášky nasledovali workshopy pre vybrané triedy. I.AG mala možnosť spoznať svoje motivátory s lektorkou Klaudiou Kubalovou z personálnej agentúry YNAK. Lektorka Zuzana Száraz, takisto z personálnej agentúry YNAK, pomohla žiakom IV.AI vypracovať profesionálny životopis, ktorý určite už čoskoro využijú aj v praxi. A triedy II.AG a III.AG s lektorkami Adrianou Tvrdou a Renátou Fogeltonovou z OZ Cesty k podnikaniu mali možnosť oboznámiť sa s postupom tvorby podnikateľského plánu. Na organizačnej a technickej podpore počas celej akcie spolupracovala Mgr. Monika Urdová.

Všetkým zúčastneným hosťom aj spoluorganizátorom srdečne ďakujem a verím, že sa v budúcnosti ešte stretneme pri realizácii podobne úspešných a prínosných podujatí.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.

Ing. Zuzana Jantoščiaková