Exkurzia – RoboRave 2019

Dňa 22. novembra 2019 sa žiaci tried I. AI, I. CI, II.AI a II.BI zúčastnili na exkurzii v rámci 7. ročníka súťaže RoboRave 2019, ktorá sa konala na pôde Žilinskej univerzity. Súťaž spočívala v tom, že dvojice robotov sa pohybujú v ohraničenom ringu a každý z dvojice robotov sa snaží vytlačiť súpera von z ringu. Medzi súťažiacimi boli aj žiaci z našej školy, ktorých viedol Ing. Mgr. Ján Dudešek.

Žiaci sa formou tejto exkurzie oboznámili s rôznymi konštrukciami robotov. Najväčší počet tvorili LEGO roboty – LEGO MINDSTORMS, našli sa aj iné konštrukčné riešenia. Zároveň podporovali našich žiakov počas súťaže a povzbudzovali ich. Pedagogický dozor na exkurzii vykonávali RNDr Pavel Virdzek, Ing. Peter Sovík a Ing. Dušan Šrenkel.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.

Za kolektív SPŠ IT: Ing. Dušan Šrenkel