Hviezdoslavov Kubín 2020

Po roku opäť nastal čas pre našich študentov zmerať si svoje sily a talent v prednese poézie a prózy. V školskom kole sa v Strednej priemyselnej škole IT v Kysuckom Novom Meste stretli 17.2.2020 víťazi triednych kôl, aby súťažili v prednese umeleckého textu v súťaži krása slova - Hviezdoslavov Kubín.

Mnohí súťažiaci neboli v školskom kole po prvýkrát, no našli sa aj úplní nováčikovia. Pri prednese vybranej ukážky sa u každého súťažiaceho hodnotil hlavne celkový dojem, ale aj výber a vhodnosť súťažného textu, jeho kompozícia, gradácia, originalita prednesu a kontakt s publikom. Porota preto pri hodnotení súťažiacich a výbere víťazov nemala jednoduché rozhodovanie, nakoniec však rozhodla nasledovne:

V na prvých troch miestach sa umiestnili:
1.miesto – N. Kalužničinová, III.AG s ukážkou Zvada s vtákom, ktorý odpočítava život od L. Novomeského
2.miesto – T. Michalíková, 1.BI s ukážkou Túžba od P. Verlaina
3.miesto – K. Hartiníková, III.AG s ukážkou Etudy od R. Kiplinga
3.miesto – M. Hollý, II.AS s ukážkou Ešte raz kebych na svet prišiel od J. Smreka

V prednese vlastnej tvorby sa umiestnil:
1.miesto - Andrej Hurta, III.AI s ukážkou Smer pohľadu

Všetkým študentom ďakujeme za účasť a za predvedený výkon.

Študentka Nikola Kalužničinová ako víťaz školského kola bude našu školu reprezentovať v Okresnom kole Hviezdoslavovho Kubína 7.5.2020. Držíme jej palce a prajeme veľa úspechov.