Účasť na celoslovenskom kole súťaže v písaní na počítači v programe ZAV

Dňa 7. februára 2020 sa študenti logistiky zúčastnili celoslovenskej súťaže písania na počítači v programe ZAV /Zaviačič/.

Zúčastnení študenti sa prihlásili cez svoj kód na internete do programu ZAV a v čase od 9.00 – 9.30. hod. im boli z centrály v Prahe nominované dva 10-minútové odpisy.
Vzhľadom na to, že to bola pre nás všetkých premiéra si myslím, že sme to zvládli veľmi dobre.

Orlinská J.