Krajské kolo súťaže SIP (spracovanie informácií na počítači)

Tento rok sa na SOŠ podnikania a služieb v Námestove konal dňa 13. 02. 2020 už 54. ročník súťaže v spracovaní informácií na počítači SIP.

Študenti súťažili v troch kategóriách.

Naša škola mala zastúpenie v dvoch kategóriach. V prvej „ Písanie na počítači “, nás reprezentovala Nikola Kalužničinová z III. AG triedy. V konkurencií 15 študentov prevažne z obchodných akadémií celého Žilinského kraja získala pekné 4. miesto.

V druhej kategórií WORDprocessing, kde sme mali zastúpenie prvýkrát , nás reprezentovali študenti z I. AI triedy Martin Staňo a Martin Martiniak. Pripravovala ich vyučujúca Mgr. Sirovatková Miriam. Vyhodnotenie bude vzhľadom na veľkú náročnosť až o tri týždne.

Orlinská J.