Súťaž iBobor 2019

Aj tento rok sa naši žiaci zúčastnili súťaže iBobor, ktorá sa koná v rôznych krajinách Európy. Hlavným cieľom tejto súťaže je podporiť záujem o informačné a komunikačné technológie u všetkých žiakov. Súťaž chce iniciovať v žiakoch využívanie IKT, posmeliť ich v intenzívnejšom a kreatívnejšom používaní moderných technológií pri učení sa.

V školskom roku 2019/2020 sa do nej zapojilo 89 768 súťažiacich z 1 116 škôl. Z našej školy to bolo 93 žiakov. Súťaž prebiehala v utorok 12. 11. 2019 v kategórii seniori a zúčastnili sa jej žiaci tried III.AM, III.CI, IV.BI a IV.CI a vo štvrtok 14. 11. 2019 v kategórii juniori žiaci tried I.AI, I.AG a II.AG.

Najlepšími riešiteľmi v kategórií senior boli:
Richard Závodský III.AM 66,68 bodov, 98. percentil
Pavol Paštrnák III.AM 66,68 bodov, 98. percentil
Andrej Mlích III.AM 62,68 bodov, 96. percentil
Matúš Mriška III.AM 62,68 bodov, 96. percentil
Ľuboš Homza IV.BI 59,01 bodov, 94. percentil

Najlepšími riešiteľmi v kategórií junior boli:
Nicolas Repáň I.AI 68,01 bodov, 94. percentil
Marek Michal I.AI 68,01 bodov, 94. percentil
Marek Kulla I.AI 57,35 bodov, 82. percentil
Daniel Šimek I.AI 57,35 bodov, 82. percentil
Marek Poliaček II.AG 54,68 bodov, 75. percentil

Úspešných riešiteľov v oboch kategóriách bolo 14 a od organizátorov súťaže iBobor dostali diplomy.