Maratón písania listov

Od 18. novembra 2019 do 20. januára 2020 sa na celom svete, vrátane Slovenska, konala jedna z najväčších medzinárodných udalostí na podporu nespravodlivo väznených, prenasledovaných alebo utláčaných ľudí - Maratón písania listov.

Amnesty International ju organizuje každoročne v jesenných a zimných mesiacoch. Cieľom Maratónu je spoločne napísať a poslať čo najviac listov s výzvami vládam alebo úradom príslušných štátov a upozorniť tak na porušovanie práv konkrétnych ľudí alebo skupín.

V minulom školskom roku sa do tejto akcie zapojilo takmer 100 škôl zo Slovenska. V tomto školskom roku sa do Maratónu zapojili po prvý krát aj študenti našej školy. Študenti dostali potrebné informácie o konkrétnych prípadoch a na základe toho sa sami rozhodli, ku ktorému prípadu napíšu list. Listy písali v anglickom jazyku, čím si zároveň precvičili a overili svoje jazykové vedomosti.

Pochvala patrí všetkým študentom, ktorí sa zapojili do tejto dôležitej akcie na podporu tých, ktorých ľudské práva sú porušované. Bližšie informácie nájdete na stránke: www.maraton.amnesty.sk.