Školské kolo Shakespeare´s Day

Tento školský rok sa naša škola po druhýkrát zapojila do súťaže v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku s názvom Shakespeare's Day, ktorý sa konal dňa 9.11. 2019. Súťaže sa zúčastnilo 22 vynikajúcich žiakov všetkých študijných odborov, z ktorých boli viacerí úspešní.
Za niekoľkominútovým vystúpením stálo veľa prípravy. Radi by sme pochválili všetkých súťažiacich, medzi ktorými sa nenájde ani jeden porazený. Samozrejme, vďaka patrí aj učiteľom, ktorí venovali súťažiacim svoj čas a poskytli im cenné odborné rady.


Hodnotil sa výber textu, jeho primeraná náročnosť, výslovnosť, prednes a celkový charakter vystúpenia. Po objektívnom zvážení porota dospela k nasledujúcim výsledkom:
1. O. Svrček IV. AI
2. M. Martiniak I.AI
3. Š. Strelčík II.CI


Veľká pochvala patrí žiakovi, ktorý sa predstavil s vlastnou tvorbou v anglickom jazyku bol ním žiak zo 4.BI triedy Marek Vrábel.

Recitačné súťaže sú nielen tréningom zručností v ovládaní cudzieho jazyka – jeho slovnej zásoby, zvukovej stránky, chápania obsahu, skladby viet, ale aj príležitosťou zmysluplne stráviť čas s literatúrou a s umením, preto sa potešíme, keď tradícia recitačných súťaží na našej škole nevymrie.

Všetkým zúčastneným srdečne blahoželáme a tešíme sa na účasť v ďalšom školskom roku.

Autorky článku: Mgr. Michaela Vlčková, Mgr. Eva Kubišová , Mgr. Pavlína Garajová