IMATRIKULÁCIE 2019 - 2020

Je tradíciou na našej škole, že na Deň otvorených dverí sa súčasne organizuje prijatie prvákov do „cechu študentov SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste“.

Tento školský rok pripadla táto úloha študentom IV. AG triedy. Prváci sa na túto akciu už dopredu tešili, napriek tomu, že mali isté obavy, ako to celé bude prebiehať. Štvrtáci si pripravili pre nich zaujímavé úlohy, ktoré sa následne za povzbudzovania ostatných spolužiakov snažili čo najlepšie splniť a získať malú odmenu.

Akcia bola veľmi vydarená, študenti sa zabavili a predpokladám, že na tento jedinečný deň budú ešte dlho s úsmevom spomínať.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Ing. Orlinská J.
triedna uč. IV. AG triedy