Krajské kolo súťaže Zenit v elektrotechnike

Dňa 28.11. 2019 sa v priestoroch strednej odbornej školy elektrotechnickej v Liptovskom Hrádku uskutočnilo krajské kolo súťaže „Zenit v elektrotechnike“. Našu školu školu v ped. doprovode Ing. Palicu reprezentovali žiaci Lukáš Vojtek a Milan Potočiar z IV.AE triedy v kategórii A. V kategórii B Marko Choleva z II.AE a Vincent Wiedermann z II.CI. Odbornú prípravu žiakov k súťaži zabezpečili Ing. Palica a Ing. Dragúň.

Žiaci sa v súťaži umiestnili nasledovne:
Kat. A:
Lukáš Vojtek – 1. miesto (postup do celoštátneho kola)
Milan Potočiar – 10. miesto

Kat. B:
Marko Choleva – 3. miesto
Vincent Wiedermann – 4. miesto

Ďakujeme žiakom za vzornú reprezentáciu našej školy a víťazovi prajeme veľa zdaru v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať v dňoch 10-13.2
Fotografie zhotovené organizátorom súťaže nájdete v nasledovnom odkaze: https://www.facebook.com/pg/SOSELH/photos/?tab=album&album_id=2508899865...