Olympiáda v nemeckom jazyku 2019/2020

Dňa 26. novembra 2019 sa na našej škole konalo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnilo 24 nadšených nemčinárov. Tí nám dokázali, že nemčina v našej škole predsa len nevymiera a žiaci sa tomuto jazyku radi venujú aj vo svojom voľnom čase.

Výborné znalosti preukázali súťažiaci v čítaní s porozumením, v počúvaní s porozumením, náročnejší bol gramatický test, pretože v ňom nie je zahrnutá len gramatika, ktorú sa žiaci učia v škole. Napriek tomu sa podarilo 9 súťažiacim získať v písomnej časti 50 a viac % a postúpiť do ústnej časti. Tá pozostávala z opisu obrázku a z rozhovoru na vybranú tému.

Najlepšie bodové ohodnotenie od poroty v zložení Mgr. M.Maxianová, Mgr. B. Kocifajová a Mgr. Z. Konštiaková získal Samuel Kvašňovský z II.AE triedy. V kategórii 2D bude našu školu v okresnom kole reprezentovať okrem víťaza aj druhý postupujúci - Štefan Melicher z II.BI triedy. Držíme im palce!

Umiestnení žiaci:
1. miesto: Samuel Kvašňovský, II.AE
2. miesto: Štefan Melicher, II.BI
3. miesto: Marko Choleva, II.AE