Zenit v strojárstve - vyhodnotenie

Dňa 27.11.2019 sa konalo krajské kolo súťaže ZENIT V STROJÁRSTVE 2019.

Reprezentáciu našej školy v súťaži ZENIT v STROJÁRSTVE v kategórii A a C zabezpečili naši žiaci Vilím Jozef, Čičman Michal, Jelinek Marek zo IV.AS pod odborným a pedagogickým dozorom Ing. Anny Vojtkovej a Ing. Janky Hlavatej. Naši žiaci získali výborné výsledky.

Víťazom bol odovzdaný diplom, certifikát a vecné ceny.

Výsledková listina KK Zenit

Do celoštátneho kola postúpil:
z kategórie A žiak: - Čičman Michal - IV.AS - SPŠ IT KNM
z kategórie C žiak: - Mozol Andrej - SOŠ KNM

Víťazom úprimne blahoželáme a želáme, aby v celoštátnom kole, ktoré sa bude konať 11. -13. 2. 2020 v SOŠ Učňovská 5, Košice Šaca získali čo najlepšie umiestnenie a dôstojne reprezentovali seba, svoju školu a Žilinský samosprávny kraj.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Ing. Anna Vojtková