Zenit v programovaní - vyhodnotenie

V dňoch 19.11.2019 a 20.11.2019 sa na pôde Strednej priemyselnej školy informačných technológií v Kysuckom Novom Meste pod gesciou pána riaditeľa Ing. Milana Valka uskutočnilo krajské kolo súťaže Zenit v programovaní. Práve tu sa zišli najlepší programátori a grafici z 11 škôl Žilinského kraja. Súťažilo sa v kategóriách Programovanie A ( žiaci 3. a 4. ročníka stredných škôl), B (žiaci 1. a 2. ročníka stredných škôl) a v kategórii Grafik- Grafický dizajnér.

36. ročník súťaže ZENIT v programovaní slávnostne otvoril zástupca riaditeľa školy Ing. Michal Žabka. Svojou návštevou nás poctila aj pani Ing. Anna Trauerová z Okresného úradu v Žiline, ktorá na úvod povzbudila súťažiacich milými slovami a popriala im veľa síl a úspechov pri plnení súťažných úloh. Predseda odbornej hodnotiacej komisie Ing. Ladislav Staroň privítal súťažiacich a spolu s členmi hodnotiacej komisie v zložení RNDr. Jozef Škorupa, Ing. Peter Tvrdý, Ing. Anton Maslák, Mgr. Martina Gabauerová, Mgr. Mária Čamborová a Ing. Martin Cvinček dozeral na priebeh súťaže.

V utorok 19. 11. 2019 sa v kategórii Programovanie A na prvom mieste umiestnil Filip Kučerák z Gymnázia Veľká okružná Žilina. Druhé miesto obsadil Pavol Kyčina z Gymnázia M. M. Hodžu Liptovský Mikuláš. Výhercovia prvých dvoch súťažných pozícií sa zároveň prebojovali do celoslovenského kola. Na treťom mieste skončil Peter Grochal z Gymnázia J. M. Hurbana Čadca. Z kategórie Programovanie B do celoslovenského kola postúpil Maximilián Maliar z Gymnázia Veľká Okružná Žilina. Druhé miesto obsadil Erik Zemčík zo SPŠ IT Kysucké Nové Mesto a tretie miesto uzatvoril Branislav Blažek z Gymnázia Veľká okružná Žilina.

Nasledujúci deň 20. 11. 2019 pokračovalo krajské kolo súťaže ZENIT v programovaní v kategórii Grafik, ktorého sa zúčastnilo 10 žiakov z piatich škôl. Svojou návštevou v tento deň nás poctili pán Bc. Slávo Fedor, ktorého odborné znalosti v danej problematike boli prínosom pri hodnotení. Z prvého postupujúceho miesta sa prebojoval do celoslovenského kola Tomáš Trlíček z Gymnázia J. M. Hurbana Čadca. Dominik Žuffa zo SŠ Tvrdošín obsadil druhé miesto a Adam Jankech zo SPŠIT KNM tretie miesto.

Všetci súťažiaci si domov odniesli certifikát, potvrdzujúci účasť v súťaži. Peknou spomienkou pre víťazov sú diplomy a vecné ceny.

Na záver súťaže nám poskytol vyjadrenie predseda komisie pán Ing. Ladislav Staroň: ,,Cieľom súťaže ZENIT je prispievať k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov, podporovať ich ďalší odborný rast, viesť žiakov k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu riešeniu úloh . 36. ročník súťaže ZENIT v programovaní sa nám vďaka dobre zvolenému organizátorovi Strednej priemyselnej škole informačných technológií, Kysucké Nové Mesto podarilo uskutočniť aj tento rok na veľmi vysokej odbornej úrovni a výborných podmienkach nielen pre súťažiacich, ale aj pre členov odbornej hodnotiacej komisie. Zadania pre tento ročník zvýšili latku náročnosti vo všetkých častiach súťaže a aj napriek tomu súťažiaci dosiahli veľmi dobré výsledky. Všetky tri súťaže prebehli bez rušivých momentov a s plným nasadením súťažiacich bez akýchkoľvek negatívnych úmyslov uškodiť svojim súperom. Náš kraj budú reprezentovať tí najlepší z jednotlivých kategórií na celoštátnom kole súťaže ZENIT v programovaní 11.-13. februára 2020, ktoré sa bude konať v SOŠ automobilovej v Košiciach.“

Mgr. Benedikta Budošová