Červená stužka 2019

V týždni od 25. do 29. novembra 2019 sa na našej škole uskutočnila kampaň Červená stužka, ktorá je symbolom boja proti chorobe AIDS, pričom 1. december je aj Svetový deň boja proti tejto chorobe. Táto kampaň má podporu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (v rámci rozvojového projektu Zdravie a bezpečnosť v školách 2018), Obvodného úradu v Žiline (odbor školstva) a mesta Žiliny a organizuje ju Gymnázium sv. Františka v Žiline pod záštitou Kancelárie WHO na Slovensku a pod odbornou garanciou Ministerstva zdravotníctva SR a viacerých odborných pracovísk na Slovensku a v zahraničí. Táto kampaň nie je spojená s finančnou verejnou zbierkou.

Tento rok prebehol už jej 13. ročník a jednou z aktivít je tvorba a nosenie červených stužiek, ktoré symbolizujú solidaritu v boji proti chorobe AIDS. Stužku navrhli členovia dobročinnej organizácie Visual AIDS v New Yorku v roku 1991 ako spomienku na tých, ktorí už tejto chorobe podľahli. Červená farba bola vybraná ako symbol krvi a života.

Na našej škole sa tejto aktivity ujali žiačky z II.AG, ktoré najprv tieto červené stužky vyrobili a cez prestávky ich pripínali a odovzdávali ďalším študentom a vyučujúcim, za čo im patrí veľké poďakovanie:

Nicole Koptáková, Viktória Kubaščíková, Tamara Baričiaková, Kristína Cádrová, Vanesa Kullová, Dominika Zbončáková, Nikola Lisková, Petra Obrková.

Milan Neveďal
učiteľ Náboženskej výchovy