Slovenské rýchle prsty 2019

V dňoch 19. 11. 2019 – 21. 11. 2019 sa študentky z odboru Logistika Nikola Kalužničinová z III. AG a Kristína Cádrová z II. AG zúčastnili 2. ročníka celoštátneho sústredenia spracovania textu na počítači v programe ZAV.

Program ZAV /podľa autorov programu manželov Zaviačičovcov/ zakúpila naša škola pre šk. rok 2019/2020 a je v žilinskom kraji novinkou pre metodiku výučby písania na počítači.

Dosiahnuté výsledky žiakov dokazujú, že výučba v tomto programe je oveľa efektívnejšia ako iné metódy. V konkurencií 34 žiakov z obchodných akadémií z celého Slovenska sa naša Nikola Kalužničinová umiestnila na peknom 4. mieste a Kristína Cádrová na 20. mieste.


Naše študentky pri práci

Celá akcia bola veľmi vydarená a užitočná v tom, že dokázala všetkých prítomných motivovať k väčším osobným výkonom a ukázať im, že usilovnou, každodennou prácou za počítačom môžu aj oni patriť medzi najlepších.


Odovzdanie ceny za 4. miesto Nikole Kalužničinovej

Ing. Orlinská