Krajské kolo súťaže Zenit v strojárstve (kat. A, C)

Na základe poverenia CVČ v Kysuckom Novom Meste spoluprácou pri organizovaní krajského kola súťaže Zenit v strojárstve je Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto realizátorom krajského kola súťaže Zenit.

Krajské kolo ZENIT v strojárstve kat. A,C sa uskutoční dňa 27. novembra 2019.

Srdečne pozývame postupujúcich žiakov na súťaž.

Pozvánka ZENIT 2019
Zloženie odbornej hodnotiacej komisie
Zoznam súťažiacich KK súťaže ZENIT v strojárstve kat. A
Zoznam súťažiacich KK súťaže ZENIT v strojárstve kat. C
Súhlas so spracúvaním osobných údajov