Exkurzia v Siemens Healthineers

Dňa 13.11.2019 sa zúčastnila vybratá skupina žiakov z 2.AI exkurzie vo firme Siemens Healthineers. Aby exkurzia nenabúrala vyučovanie a žiaci neprišli o účasť na niektorých hodinách, naplánovala sa akcia až na poobedňajšie hodiny.

Záujmom spoločnosti Siemens Healthineers je poskytnúť poskytovateľom zdravotníckych služieb pridanú hodnotu tým, že im pomáha na ich ceste k rozvoju presnej medicíny, transformácii poskytovania starostlivosti a zlepšeniu skúseností pacientov, a to všetko umožňuje digitalizáciou zdravotnej starostlivosti. Odhadom päť miliónov pacientov na celom svete ťaží každodenne z ich inovatívnych technológií a služieb v oblasti diagnostiky a terapeutického zobrazovania, laboratórnej diagnostiky a molekulárnej medicíny, ako aj digitálnych zdravotníckych a podnikateľských služieb. Siemens Healthineers je vedúcou spoločnosťou s technológiami pre zdravotníctvo so skúsenosťami z obdobia už viac než 170 rokov a s 18 000 patentmi na celom svete. Spolu s viac než 48 000 oddanými kolegami v 75 krajinách formujú budúcnosť zdravotníctva.

Na Slovensku pôsobí firma od roku 2001. Náplňou práce zamestnancov je tvorenie medicínskeho softvéru. Slovenský tím má viac ako 300 členov v Bratislave, v Žiline a Košiciach, pričom úzko spolupracuje s ďalšími medzinárodnými tímami. Žilinská pobočka sa aktívne zapája aj do mimopracovných aktivít, ako je napr. pomáhanie pri vyučovaní alebo motivovaní mladých ľudí. U nás na škole tento rok pôsobia v projekte OpenLab, kde vyučujú žiakov z triedy 2.AI inovatívnou formou výučby.

Exkurzia bola pre žiakov nie len motivujúca, keďže videli, ako funguje profesionálna programátorská firma, a kde sa môžu časom sami uplatniť, ale zároveň aj vzdelávacia, keďže absolvovali sériu prezentácií o tom, aké technológie sa v súčasnosti využívajú v nadnárodných programátorských spoločnostiach.