Inovovanie výučby robotiky a automatizácie

Žiaci odborov: mechatronika, strojníctvo a priemyselná informatika sa už čoskoro dočkajú zlepšenia výučby predmetov zameraných na robotiku a automatizáciu. Vďaka podpore firmy Schaeffler Kysuce mohla naša škola zakúpiť robotické ramená a potrebné príslušenstvo pre zmodernizovanie výučby robotiky.

Najvýraznejším prvkom je robotické rameno Dobot M1 Scala, ktorý sa bežne nasadzuje do praxe, takže výučbou na ňom žiaci získajú vedomosti, ktoré dokážu aplikovať priamo v reálnom živote. Okrem toho sa tento robot označuje ako kolaboratívny, takže dokáže pracovať bok po boku s človekom bez rizika úrazu. K robotickému ramenu sa zakúpilo príslušenstvo pre pneumatické uchopovanie, 3D tlač a mnohé ďalšie funkcie.

Nižšou verziou je robot Dobot Magician. Ten má menší pracovný rozsah i menšiu zdvíhaciu váhu, no funkcionalitou sú si veľmi podobný. Preto je vhodný na výučbu robotov rodiny Dobot. K týmto robotom sa zakúpilo taktiež príslušenstvo pre laserové gravírovanie, ovládanie pomocou joysticku, WIFI, Bluetooth a pod.

Snímanie objektov pomocou kamery, alebo ovládanie hlasom zabezpečí Arduino kit. Mobilitu robotických ramien a posun objektov budú mať žiaci zabezpečený pomocou lineárneho pojazdu a dopravníkového pásu. Vďaka týmto a ďalším nespomenutým zariadeniam, dokážeme zas o čosi lepšie pripravovať študentov pre potreby praxe v oblasti, ktorú študujú.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu