Divadelné predstavenie „Kým kohút nezaspieva“

V stredu 13. 11. 2019 mali vybrané triedy prvého až štvrtého ročníka spolu s pedagógmi našej školy možnosť zúčastniť sa v Dome odborov v Žiline divadelného predstavenia od Ivana Bukovčana Kým kohút nezaspieva. Divadelnú inscenáciu stvárnil zájazdový divadelný súbor Teatro Moliére v rámci projektu Literatúra na doskách pod záštitou Božidary Turzonovovej a Emílie Vášaryovej.

Študenti našej školy mali jedinečnú možnosť vidieť autentický príbeh desiatich ľudí uvrhnutých do pivnice rodinného domu, ktorí konajú v ťažkých existenciálnych situáciách a odkrývajú konflikty a vnútorné rozpoloženie svojej duše počas 2. svetovej vojny. Hlavné posolstvo príbehu spočíva v schopnosti zachovať si ľudskú dôstojnosť a zostať človekom aj v hraničných situáciách, pri ktorých ide o prežitie.

Práve toto dielo je jedno z tých, ktoré je súčasťou cieľových požiadaviek pre maturantov zo slovenského jazyka a literatúry, preto má pre našich študentov o to väčšie opodstatnenie. Hodnoverne stvárnené predstavenie sa natrvalo uchová v pamäti našich študentov a obohatí ich vedomosti, ktoré budú môcť zužitkovať na maturitnej skúške. Podanie tohto dramatického príbehu zožalo u študentov obrovský úspech. Za zorganizovanie tejto hromadnej školskej akcie sme vďační pánovi riaditeľovi a celému vedeniu školy.

Mgr. Zuzana Konštiaková