Krajské kolo súťaže Zenit v programovaní (kat. A, B, GRAFIK)

Na základe poverenia CVČ v Kysuckom Novom Meste spoluprácou pri organizovaní krajského kola súťaže Zenit v programovaní je Stredná priemyselná škola informačných technológií, Nábrežná 1325, 024 01 Kysucké Nové Mesto realizátorom krajského kola súťaže Zenit.

Krajské kolo ZENIT v programovaní kat. A,B
Výsledková listina KK Zenit v programovaní A
Výsledková listina KK Zenit v programovaní B
https://zenit.ksp.sk/results/zenit19kk/ZA/all/A

Krajské kolo ZENIT v programovaní kat. GRAFIK
Výsledková listina KK Zenit Grafik

Víťazom gratulujeme a prajeme veľa úspechov v celoslovenskom kole!