Finančná sloboda

Dňa 12. novembra 2019 sa v priestoroch učebne TEI1 konal workshop s názvom Finančná sloboda. Workshopu sa zúčastnili žiaci štvrtého ročníka z odboru logistika. Pod vedením lektora Ing. Martina Tomčalu, zo spoločnosti OVB, sa zapojili do projektu určeného pre stredné školy.

Cieľom projektu je prostredníctvom zážitkového vzdelávania získať znalosti, vedomosti z finančnej gramotnosti a využiť ich v živote. Žiaci počas workshopu riadili svoj finančný rozpočet, snažili sa získať finančnú nezávislosť a v neposlednom rade si uvedomili hodnotu peňazí.

Ing. Lenka Mravcová