Exkurzia Krakow

Dňa 24. 10. 2019 sa žiaci II.AS a II. AM v počte 45 zúčastnili exkurzie do Krakowa. Tento rok nás na rozdiel od minulého sprevádzalo slnečné počasie. Navštívili sme kráľovské sídlo Wawel a kráľovskú baziliku, kde odpočívajú najvýznamnejšie osobnosti poľskej histórie. Tieto miesta sú spojené aj s dejinami Slovákov, nakoľko poľský rod Jagelovcov vládol aj v Uhorsku. Potom sme si prezreli historické centrum Krakowa. Mesto Krakow a jeho pamiatky sú zaradené na zozname pamiatok UNESCO.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Žiakov sprevádzali vyučujúce dejepisu Z. Hroudná a E. Kubaščíková.