1.miesto v súťaži Mladý tvorca 2019

V utorok, 5.11.2019 sa konala súťaž v programovaní MLADÝ TVORCA 2019 v Nitre. V kategórii „GAMES-ka“-programovanie hier na ľubovoľnej platforme, našu školu úspešne reprezentovali traja žiaci:
MAREJKA Miloš (I.BI)
FEKEČ Branislav (I.AL)
BABULJAK Milan (I.BI)

,ktorí sa umiestnili na veľmi peknom 1. mieste.

Žiaci pod odborným vedením učiteľa Ing.Petra REMIŠA vytvorili počítačovú hru s tematickom zameranim "Zachráň ľudstvo pred plastovým odpadom" v jazyku C# (C Sharp).

Podstatou hry bolo triedenie odpadu v meste s 50 ľuďmi pričom hráč, ktorý hral túto hru, za správne vytriedenie odpadu získaval body.

Súťaž vyhlásila Asociácia spoločností IT priemyslu spolu s OpenLabom a partnermi pre žiakov stredných škôl dňa 5.11.2019, (utorok), v rámci Mladého tvorcu 2019 v Agrokomplexe v Nitre.

V kategórii „GAMES-ka“ bolo úlohou súťažiacich vytvoriť akúkoľvek vlastnú počítačovú, digitálnu hra pre akúkoľvek platformu, ktorá bola vytvorená jednotlivcom alebo tímom v tematickom zamerani "Zachráň ľudstvo pred plastovým odpadom". Žáner hry bol voľný- hra mohla byť: IDLE, RPG, AR, VR, Rage game, stratégia, plošinovka alebo iné.

Cieľom súťaže bolo podporiť a propagovať stredoškolské odborné vzdelávanie, vyzdvihnúť perspektívu duálneho systému vzdelávania reflektujúceho na vznik nových typov profesií pri zavádzaní robotizácie a digitálnych technológií do praxe.

Mladý tvorca 2019 propaguje alternatívy pre uplatnenie absolventov škôl na trhu práce či v podnikaní mladých aj v rámci Medzinárodného veľtrhu cvičných firiem 2019.

Rodičom a žiakom základných škôl poskytuje väčší prehľad o profilácii škôl s cieľom nasmerovať ich na učebné a študijné odbory a povolania žiadané trhom práce.

Program podujatia dotvárali interaktívne činnosti pre študentov, workshopy, súťaže Skills Slovakia a programy z oblasti záujmovej činnosti žiakov.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu