Záložka do knihy spája slovenské školy 2019

Nápadité záložky do knihy spojili aj tento rok našich študentov, ktorí svojou kreativitou naozaj nešetrili. Žiaci z I.AG, I.AS a II. AL triedy sa zapojili do výzvy, ktorú aj tento rok vyhlásila Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave. Tohtoročnou témou záložiek boli „Osobnosti, ktoré sa zaslúžili o demokraciu“. Do celoslovenského projektu sa zapojilo 183 škôl s celkovým počtom 9 362 žiakov.

Študenti svojimi mimoriadne hodnotnými nápadmi rozvíjali medzi vybranou partnerskou školou myšlienku demokracie, ktorá je všetkým nám vysoko cenná. Tohtoročnou partnerskou školou bola Súkromná stredná odborná škola polytechnická v Nitre. Už ôsmym úspešným ročníkom sme dokázali, že tento projekt má zmysel v záujme nadviazať vzájomnú spoluprácu s partnerkou školou, spoznávať osobité vnímanie žiakov cez témy, ktoré sa nás bezprostredne dotýkajú, či v neposlednom rade podporiť čítanie prostredníctvom výmeny záložiek do kníh. Sme radi, že sa nám spoločnými silami podarilo nadchnúť zmyslom tohto projektu. Vďaka patrí všetkým pedagógom a žiakom, ktorí sa do projektu zapojili.

Mgr. Zuzana Konštiaková
Miroslava Šujanská