Beseda - prečo sporiť v II. a III. pilieri?

Dňa 5. novembra 2019 sa žiaci z odboru logistika, triedy IV.AG v učebni TEI5 zúčastnili besedy o starobnom dôchodkovom sporení na tému sporenie v II. a III. pilieri. Besedu odprednášal Martin Tomčala z OVB Allfinanz Slovensko a.s. Žiaci si rozšírili vedomosti a zručnosti v problematike, ktorá súvisí s prácou absolventov našej školy, ale aj s bežným životom. Dozvedeli sa o výhodách a nevýhodách starobného dôchodkového sporenia. V diskusii zvažovali alternatívy sporiť, či nesporiť. Veríme, že získané vedomosti využijú po ukončení štúdia na škole.

Ing. Lenka Mravcová