Študentská kvapka krvi

29. októbra 2019 sa naši študenti opäť pokúšali prekonať svoje hranice strachu a stať sa víťazmi nad sebou.
V spolupráci so žiackou školskou radou a študentským parlamentom sa zapojili do akcie Študentská kvapka krvi, tentokrát v znamení hesla: BUĎ ODVÁŽNY A DARUJ KRV!
35 študentov sa rozhodlo darovať svoju krv. Väčšina z nich boli prvodarcami. Nie všetci spĺňali zodpovedajúce zdravotné kritériá, a tak sa to nakoniec podarilo a splnilo týmto hrdinom:
III. AI: Marek Pastorek,
IV. AI: Erik Heglas, Matej Fonš, Adam Jesenský
IV. CI: Michal Vrábel, Gabriel Kubaščík, Martin Mintách,
IV. AM: Andrej Jurčo, Samuel Zbončák, Marián Kvašňovský, Tomáš Ondrejka,
IV. AE: Andrej Šamaj, Marián Trúchly, Richard Hudec, Adam Lihoťan, Matej Šamaj, Matej Fraštia, Martin Kajánek

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu

Za všetkých, ktorým vaša krv pomohla, vyslovujeme veľké ĎAKUJEM!