Zenit v strojárstve 2019 - školské kolo

Dňa 10.10.2019 sa uskutočnilo pod odborným vedením Ing. Vojtkovej školské kolo v súťaži ZENIT V STROJÁRSTVE 2019.
Z 18 súťažiacich do krajského kola, ktoré sa bude konať dňa 27. 11. 2019 v SPŠ IT KNM postupujú víťazi:

ZENIT V STROJÁRSTVE - kategória A
1. miesto – Čičman Michal, IV. AS
2. miesto – Vilím Jozef, IV. AS
3. miesto – Kulla Peter, IV. AS

Všetkým súťažiacim blahoželáme k dosiahnutým výsledkom a prajeme veľa zdaru v ďalšej reprezentácii našej školy.