INSTRET – inšpiratívne stretnutie

Dňa 17. 10. 2019 sa vybraní žiaci IV. AL zúčastnili akcie realizovanej OZ Cesty k podnikaniu pod názvom INSTRET – inšpiratívne stretnutia.

Hosťom tejto časti bola Mgr. Zuzana Száraz, externá konzultantka personálnej agentúry YNAK. Počas besedy zúčastneným žiakom priblížila svoj životný príbeh – ako sa z vrcholovej športovkyne a reprezentantky v modernej gymnastike, absolventky FTVŠ v odbore trénerstvo a absolventky Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v odbore logopédia, stala riaditeľka ľudských zdrojov spoločnosti Metro a v súčasnosti pôsobí ako konzultantka personálnej agentúry, lektorka a kouč v oblasti ľudských zdrojov. Popri tom sa aj naďalej venuje modernej gymnastike, je spoluzakladateľkou športového klubu KMG TANJA v Martine, a v súčasnosti rozšírila svoje pôsobenie aj na aktivity zamerané na prácu so študentami stredných škôl a ich prípravu na úspešné začlenenie sa na trh práce.

V druhej časti besedy žiakom ozrejmila dôležitosť správne napísaného životopisu a zdôraznila ako je potrebné poznať samého seba a svoje motivátory. Aj na základe vlastných skúseností doporučila žiakom ísť za svojim snom, nevzdať sa pri prvých prekážkach, usilovne na sebe pracovať a potom sa úspech určite dostaví.

Stretnutie so Zuzanou Száraz skutočne naplnilo názov akcie a jej životný príbeh môže byť inšpiráciou pre ostatných ľudí. Zároveň chcem poďakovať predstaviteľkám OZ Cesty k podnikaniu – p. Fogeltonovej a p. Urdovej za realizáciu besedy a verím, že spolupráca s našou školou bude aj naďalej úspešne pokračovať.

Ing. Zuzana Jantoščiaková