Župná kalokagatia

Župná kalokagatia
V piatok 20.9.2019 sa konalo na pôde Obchodnej akadémie D. M. Janotu v Čadci za účasti 8 družstiev regionálne kolo župnej kalokagatie.

„Župná kalokagatia“ je športovo-vedomostná súťaž, ktorú vyhlasuje Žilinský samosprávny kraj pre 5 členné zmiešané družstvá žiakov základných a stredných škôl.

Kalokagatia (z gréckeho kalos –krásny, agathos-dobrý) predstavuje filozofiu, snahu po duševnej a telesnej dokonalosti. Podstatou kalokagatie formulovanej antickými Grékmi je rozvoj duševných schopností harmonicky spojený s všestranným telesným rozvojom a naopak.

Poslaním súťaže je spojiť krásu tela i ducha a využiť teoretické vedomosti. Súťažiaci orientačným behom v teréne na 3 km trati absolvujú 6 kontrolných stanovíšť, kde preukážu svoju fyzickú a technickú zdatnosť v streľbe zo vzduchovky, hode granátom na cieľ, prekonávaní prekážky na lane a vedomosti z oblasti geografie, topografie, ekonomiky, športu, Európskej únie, prevencie drogových závislostí, práva a trestno-právnej zodpovednosti, civilnej obrany, protipožiarnej ochrany, pri poskytnutí prvej pomoci.

Družstvo našej školy v zložení Rebeka Beáta Panáková, Alica Janáková (obe III.AL), Pavol Pazdúr (IV.BI), Tomáš Ondrejka (IV.AM), Miloš Jozek (III.AI) v silnej konkurencii získalo pekné 3. miesto. Blahoželáme!

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.

Mgr. M.Maxianová