BIELA PASTELKA 2019

V termíne od 17. do 20. septembra 2019 sa naša škola aktívne zapojila do 18. ročníka celoslovenskej zbierky s názvom BIELA PASTELKA, ktorú každý rok organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Cieľom tejto zbierky bolo získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím. Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

Túto zbierku viacerí učitelia a žiaci našej školy podporili sumou 1 euro alebo inou ľubovoľnou čiastkou, ktorú vložili do pokladničky a ako malú pozornosť za svoju štedrosť dostali bielu pastelku alebo informačný leták.

Zbierka, v priestoroch školy, prebiehala od utorka do štvrtku na 1. vyučovacej hodine a realizovali ju dva tímy žiakov z II.BI (jeden v pavilóne všeobecných a druhý v pavilóne odborných učební).

Vyvrcholením celej akcie bol piatok, 20. september 2019, kde 8 dobrovoľníkov z II.BI pomáhalo Únii nevidiacich a slabozrakých Slovenska v hlavnom celoslovenskom zbierkovom dni v uliciach Kysuckého Nového Mesta.

Za úspešný priebeh celej akcie by som sa chcel poďakovať vedeniu školy, ktoré umožnilo realizáciu tejto aktivity, ďalej kolegom, ktorí aktívne na svojich hodinách podporili túto dobročinnú vec, ale predovšetkým žiakom, ktorí sa podujali vykonať samotnú zbierku, menovite: Samuel Macura, Matúš Martinček, Samuel Mičica, Filip Polák, Dávid Šarlák, Lukáš Romanec, Jakub Backa, Samuel Jakubčík z II.BI.

Na záver by som sa však chcel poďakovať všetkým učiteľom a študentom, ktorí sa rozhodli podporiť túto dobrú vec, čím ukázali, že majú veľké srdce, ktoré dokáže pomáhať druhým. Samotnú sumu nebolo možné vyčísliť, keďže pokladničky boli zapečatené, avšak na našej škole bolo rozdaných 200 bielych pasteliek a 90 informačných letákov, z čoho vyplýva, že ide o konkrétnych 290 ľudí, ktorí sa zapojili do tejto dobročinnej akcie.

Milan Neveďal
koordinátor za SPŠ IT KNM