Učíme sa orientovať vo svete informácií

V pondelok 24. júna 2019 navštívili žiaci I.AL a II.AG triedy priestory mestskej knižnice v Kysuckom Novom Meste. Vedúca knižnice, pani Dušana Šinalová, pripravila pre našich žiakov hodnotný výklad z oblasti informačnej gramotnosti. Všetci zúčastnení mali možnosť dozvedieť sa mnoho užitočných informácií a rád do života, ako pracovať s elektronickými informačnými zdrojmi nielen z prostredia samotnej knižnice, ale hlavne z pohodlia domova. Študenti sa oboznámili s funkciami logických operátorov či možnosťami, ako vyhľadávať informácie na internete pomocou skratiek. Spoločne sme prežili zaujímavé dopoludnie, ktoré bolo v neposlednom rade zamerané aj na rozvoj kritického myslenia.
Stretnutie obohatilo naše vedomie o rady, ako rozlíšiť pravdu od lží, ako nenaletieť a nepodľahnúť konšpiračným teóriám, tlaku médií či hoaxom. Vďaka názornému výkladu sa budeme vedieť lepšie orientovať vo svete informácií, na ktorých je vystavaná vzdelanostná úroveň nášho národa.

Mgr. Konštiaková, Šujanská