Školské preteky TOB 2019


Turisticko – orientačný beh – šport pre každého

Vďaka Grantovému programu Žilinského samosprávneho kraja v rámci projektu „Vráťme šport do škôl“ usporiadala SPŠ IT školské a okresné kolo turisticko-orientačného behu (TOB). 274 pretekárov v 14 kategóriách si zmeralo sily na náročnej trati lesným terénom v Nesluši.

Pre SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste a ZŠ v Nesluši sa tieto turistické preteky stávajú milou tradíciou. Keďže v týchto pretekoch nejde len o rýchlosť a kondíciu, príprava bola zameraná aj na topografické a turistické značky, kultúrne pamiatky, hlavné mestá štátov EÚ, či v našom regióne vyskytujúce sa druhy drevín a rastlín. Vzdali sme sa vysedávania pri počítači či nad knihami a ukázali sme, že ani pohyb nám nie je cudzí. Organizátorom sa naozaj podarilo vrátiť šport do našich škôl, o čom svedčí vysoký počet zúčastnených nielen spomedzi žiakov, ale aj príklad učiteľov. Vďaka patrí najmä Mgr. Márii Maxianovej, ktorá spolu s organizačným tímom, Združením rodičov ZŠ Nesluša a dobrovoľníkmi z občianskeho združenia Priatelia Kysúc zabezpečili bezproblémový priebeh pretekov.

V úvode prišila povzbudiť pretekárov riaditeľka ZŠ Ing. Andrea Špiriaková. Krátko po otvorení vyštartovali pretekári so štartovnými číslami 1 na tri rôzne dlhé trate. Pre najmladších žiakov, ktorí súťažili vo dvojiciach bola pripravená 1200m dlhá modrá trať. Mladší a starší žiaci a žiačky absolvovali dvojkilometrovú bielu trať s dvomi azimutovými úsekmi. Červenými faborkami a štyrmi azimutovými úsekmi označená trojkilometrová trať bola určená pre všetkých ostatných. Najviac obávané azimutové úseky, kde museli pretekári pomocou buzoly namerať uhly a zistiť tak smer trasy k ďalším stanovištiam zdolali s rôznou úspešnosťou všetci, nik sa nestratil a cieľovou rovinkou prebehli všetci štartujúci. Na prvý pohľad jednoduché disciplíny mnohých pekne potrápili, no zahanbiť sa nedal nikto. Do svojich výkonov dali pretekári maximum, veď zvíťaziť chcel predsa každý.

Na stupienky víťazov sa však v jednotlivých kategóriách mohli postaviť len tí najzdatnejší. Ocenenia pre najlepších odovzdal riaditeľ SPŠ IT Ing. Milan Valek. Pyšní víťazi odchádzali nielen so skvelým pocitom, ale aj s hodnotnými cenami. Víťazom však nebol len ten, komu na krku visela krásna medaila, ale každý, kto prekonal svoju pohodlnosť. Odmenou pre všetkých bol deň plný zábavy strávený v spoločnosti kamarátov a kolegov, deň, keď sme nemuseli myslieť na školské a pracovné povinnosti. Veríme, že si svoju vytrvalosť otestujeme v rovnako hojnom počte i o rok.

Výsledkové listiny: odkaz .xls
Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.

Autorka: Mgr. Tatiana Ivánková - Oravcová

Fotky: Ing. Dušan Šrenkel, Zuzana Ďurišová

SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste