Návšteva kostolov v Kysuckom Novom Meste

V rámci aktivít predmetu Náboženská výchova niektoré triedy našej školy navštívili dva kostoly v Kysuckom Novom Meste – Farský kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie (dolný) a Farský kostol sv. Jakuba (horný). Žiaci si zároveň prezreli námestie a centrum mesta, pričom aktivita bola ukončená pri soche sv. Jána Nepomuckého. Exkurziu absolvovalo 46 žiakov z tried II.AM, II.AE, I.AI.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.

Milan Neveďal, učiteľ Náboženskej výchovy