O programe ZAV (nový krúžok)

Touto cestou chceme osloviť všetkých študentov našej školy o možnosti prihlásiť sa na budúci školský rok na krúžok

v ktorom sa naučíte rýchlo a správne písať na počítači
v programe ZAV /ako Zaviačič autor programu/

Je to nový spôsob ako sa čo najrýchlejšie naučiť písať 10 prstovou hmatovou metódou. Škola zakúpila výučbový program dostupný pre žiakov, ale aj učiteľov, ktorí majú záujem o zdokonalenie zručnosti písania na klávesnici.

Program je nastavený tak, aby sám organizoval databázu, do ktorej ukladá výkony (chybovosť, rýchlosť písania, úspešnosť v cvičeniach) a podľa tejto databázy generuje každému žiakovi individuálne precvičovacie texty cielené na osobné nedostatky. Prostredníctvom programu každý žiak má individuálny prístup a pritom je aj veľmi efektívny, lebo nie je možné postúpiť do vyššej lekcie, bez zvládnutia predošlých lekcií.

V prípade záujmu kontaktujte vyučujúce Ing. Orlinskú a Ing. Mravcovú /kabinet č. 305, 309/.

Ing. Orlinská, Ing. Mravcová