Súťaž ZAV pre talenty 1. ročníka

Dňa 11. 06. – 12. 06. 2019 sa konala v Spojenej škole v Detve súťaž v programe ZAV – písanie na počítačoch pre mladé talenty 1. ročníka z celého Slovenska.

Napriek tomu, že máme len jednu triedu prvákov, kde sa vyučuje písanie na počítači, našli sme usilovnú študentku Kristínu Cádrovú, žiačku I.AG triedy z odboru logistika, ktorá nás s 272 údermi za minútu dôstojne reprezentovala.

Víťaz mal v minútovom odpise 364 úderov a to bolo tentokrát neprekonateľné.

Máme pred sebou ešte veľa práce, ale verím, že Kristínka sa nedá odradiť, naopak skôr ju to bude motivovať k tomu, aby sa neustále zlepšovala.

Ing. Orlinská J.