Objavujeme zaujímavosti Kysúc

Dňa 30. mája 2019 sa študenti II.AG triedy podieľali na spoznávaní vybraných zaujímavostí Kysúc, medzi ktoré nepochybne patrí kaštieľ v Radoli ako najstaršia kultúrna pamiatka na Kysuciach. Oboznámili sa tu s aktuálnymi expozíciami, ktoré priblížili posolstvo Cyrilometodskej tradície, svet alchymistu, meštianske bývanie na Kysuciach a umeleckú hodnotu vystavených obrazov maliarky Martiny Šottníkovej. Do detstva precitli prostredníctvom výstavy jedinečných dobových hračiek.

Poslednou zastávkou bol pre nich rodný dom kňaza a básnika Dlhomíra Poľského a pamätník za záchranu Sviatosti Oltárnej a monštrancie, ktorý bol postavený v roku 1944 na pamiatku veľkého požiaru a vyhorenia mesta z roku 1904. Pre študentov to bola príležitosť obohatiť svojej vedomosti a dozvedieť sa o histórii vybraných pamätihodností či živote a pôsobení našich predkov.

Mgr. Konštiaková, Šujanská