Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok

Voľné miesta pre 2. kolo prijímacích skúšok

Prihlášky na štúdium pre 2. kolo môžete doručiť na sekretariát riaditeľa školy do 14.06.2019.
2. kolo sa uskutoční 18.06.2019 od 8.00 v budove školy.