Dni čistoty mesta Kysucké Nové Mesto

Dňa 13. mája 2019 sa žiaci našej školy aktívne zapojili do celomestskej aktivity Dni čistoty mesta Kysucké Nové Mesto, v rámci ktorej každý rok všetky školy a školské zariadenia v meste upratujú jednotlivé úseky v meste. Naša škola mala na starosti dva úseky – jeden od železničnej stanice okolo garáží až k bývalému železničnému priechodu pod bývalou Drevinou. Tento úsek skrášlili žiaci prvého ročníka. Žiaci druhého a tretieho ročníka upratali nábrežie rieky Kysuca, príslušný lesík až po most v Povine. Táto aktivita praktickým spôsobom rozvíjala environmentálne povedomie našich žiakov a prispela k tomu, aby naše okolie bolo o niečo čistejšie a krajšie.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.

Milan Neveďal koordinátor akcie