Súťaž o najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice vyhodnotenie za šk. rok 2018/2019

Na začiatku školského roku vyhlásila naša školská knižnica na SPŠ IT v Kysuckom Novom Meste súťaž o najaktívnejšieho čitateľa školskej knižnice.

V školskom roku 2018/2019 najaktívnejšími čitateľmi boli nasledovní študenti:
1. miesto Kalužničinová Nikola - II.AG
2. miesto Hartiníková Kristína - II.AG
3. miesto Smolka Michal - IV. AI


Srdečne blahoželáme

školská knihovníčka Miroslava Šujanská