Majstrovstvá Slovenskej republiky v CNC sústružení a frézovaní

Spoločnosť DIDACTIC Martin, s. r. o už po piatykrát organizovala súťaž MSR v CNC sústružení a frézovaní. Tento ročník sa líšil od predchádzajúcich tým, že súťažný tím tvoril pedagóg a žiak.

Súťaž sa skladá z kvalifikačného kola, ktorého sa zúčastnilo 26 škôl z celého Slovenska. Stredná priemyselná škola Informačných technológií bola jedinou postupujúcou školou zo Žilinského samosprávneho kraja. V histórii súťaže sa podarilo našej škole postúpiť do finálového kola po druhýkrát. Tento rok školu reprezentoval tím v zložení Ing. Janka Hlavatá a Martin Halúska – žiak 4. ročníka, odbor strojárstvo.

V kvalifikačnom kole bolo ich úlohou naprogramovať súčiastku podľa výkresového zadania. Postupujúce tímy sa zúčastnili v dňoch 25. – 26. 4. 2019 finálového kola, ktoré sa uskutočnilo v Košiciach. Tam bolo potrebné vyrobiť súčiastku podľa výkresového zadania na CNC stroji. Výroba sa uskutočnila na Strednej odbornej škole v Košiciach v Šaci a meranie súčiastok bolo vykonané na Strojníckej fakulte Technickej univerzity v Košiciach. Tím z našej školy sa umiestnil na 3. mieste.

Tento výsledok svedčí o tom, že Stredná priemyselná škola Informačných technológií sa uberá vo vyučovacom procese správnym smerom. Určitým handicapom je, že vybavenie škôl CNC strojmi je finančne náročné. Hodiny tvrdej práce a túžba po nových skúsenostiach však prekonali aj takúto prekážku.

Fotodokumentácia: odkaz na fotogalériu.