Finančná sloboda

Dňa 10. apríla 2019 na našu školu zavítal pán Martin Tomčala, okresný vedúci pre OVB Allfinanz, a.s., ktorý žiakom odboru logistika prezentoval dôležitosť finančnej gramotnosti v živote človeka. Žiaci mali možnosť oboznámiť sa s hrou „Finančná sloboda“, zahrať sa na „finančných poradcov“ a pomôcť rodine Peniažkovcov v priebehu 30 rokov dosiahnuť stanovené ciele a vytúženú finančnú slobodu. Počas hry sa objavili situácie, kedy bola rodina nútená prekonávať rôzne úskalia alebo naopak, mohla využiť príležitosti na zvýšenie svojho životného štandardu. Bolo len na rozhodnutí „finančných poradcov“, ako jej poradia a aké rozhodnutie príjmu. V závere hry žiaci zistili, aký vplyv mali prijaté rozhodnutia na život rodiny a či sa im podarilo dosiahnuť ciele finančnej slobody.

Takto strávené dopoludnie sa žiakom páčilo, zážitkovou formou získali vedomosti nielen pre teóriu ale aj do praxe, do obdobia, keď budú rozhodovať o vlastných peniazoch a budú mať v rukách prosperitu vlastnej rodiny.

Zároveň ďakujeme pánovi Tomčalovi za čas strávený na našej škole a veríme, že sa nám podobnú akciu podarí zorganizovať aj v budúcnosti.

Ing. Zuzana Jantoščiaková