LOGISTKY OPÄŤ POMÁHAJÚ POČAS DŇA NARCISOV

Žiačky z odboru logistika sa zapojili 11. apríla 2019 ako dobrovoľníčky do verejno-prospešnej zbierky organizovanou Ligou proti rakovine.

Počas zbierky každý, kto si narcis pripol na svoj odev, vyjadril týmto gestom podporu a spolupatričnosť s tými, ktorí bojujú s rakovinou.

Žiačky pomohli naakumulovať finančné prostriedky na konkrétnu praktickú pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám.

Ďakujeme všetkým za podporu počas zbierky, vďaka ktorej môžeme pomôcť.

Ing. Lenka Mravcová